Informace

01.09.2018   V sekci Individuální účet občana je pro ověřené uživatele nově k dispozici náhled na stav konta strávníka převzatého z aplikace Strava.cz.
 
01.05.2018   Spuštěno přihlašování do portálu prostřednictvím přihlašovacích údajů do Informačního systému datových schránek, s možností ověření uživatele pro dálkový přístup k datům bez nutnosti návštěvy úřadu.
 
05.02.2018   Oblast dopravy, MO Plzeň 1 až 4 - nový online formulář Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - předzahrádky (jednotné podání na ÚMO a SVSMP).
 
01.06.2017   Oblast registru vozidel a řidičů, Magistrát města Plzně – nové online formuláře pro hlášení změn v registru vozidel v souvislosti se změnami od 1.6.2017.
 
04.03.2016   Oblast stavebně správní, Magistrát města Plzně a MO Plzeň 1 až 10 – nové online formuláře Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území a Žádost o povolení předčasného užívání stavby.
 
06.02.2016   V sekci Individuální účet občana je pro ověřené uživatele nově k dispozici náhled na stav účtu agendy poplatku za odpad. Kromě informací o případném dluhu a předpisech obsahuje také informace o zaregistrovaných objektech, stanovištích a typech nádob, včetně jejich zobrazení na mapovém portálu města.
 
26.10.2015   Oblast stavebně správní, Magistrát města Plzně a MO Plzeň 1 až 10 – nový online formulář Žádost o územní souhlas.
 
30.09.2015   Oblast stavebně správní, Magistrát města Plzně – zveřejněn formulář pro podání námitek a připomínek k návrhu Územního plánu města Plzeň. Námitky a připomínky je možné podávat do 18. listopadu 2015.
 
25.09.2015   Oblast správních činností, MO Plzeň 1 až 4 - nový online formulář Oznámení o konání shromáždění.
 
21.09.2015   Oblast životního prostředí, Magistrát města Plzně - nové online formuláře Žádost o vydání koordinovaného / koordinovaného závazného / stanoviska a Žádost o sdělení k investiční akci.
 
08.09.2015   Oblast sociální, MO Plzeň 1 až 4 – nový online formulář Žádost o účast na vítání občánků.
 
29.05.2015   V sekci „Magistrát“ přidána „Oblast odpady“ s formulářem a informacemi pro registraci plátce poplatku.
 
19.02.2015   Proběhla aktualizace formulářů městských obvodů.
 
01.08.2014   Zahájen provoz Elektronického podání občana.