Elektronické podání občana

Statutární město Plzeň nabízí občanům možnost učinit vybraná podání na úřady prostřednictvím elektronických formulářů. Některé formuláře jsou proto zatím k dispozici pouze ve verzi pro tisk.

Technické podmínky

Informace k technickým nárokům a návod na vyplňování formulářů najdete v sekci Nápověda. Formuláře je možné vyplňovat v prostředí prohlížeče po instalaci potřebného doplňku (při prvním otevření formuláře). Pro možnost elektronického podání je potřebný platný elektronický podpis nebo vlastní datové schránka. Vyplněný formulář lze ale také vytisknout a podat osobně či poštou.

Jaké výhody přináší registrace?

Registrací získáte uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého se můžete na portál přihlásit. Zadané registrační údaje se následně použijí pro předvyplnění elektronických formulářů. Registrovaný uživatel získává navíc přehled o svých uskutečněných elektronických podáních.

Pro registraci použijte vpravo v záhlaví volbu "Nová registrace".

Chcete mít přístup ke stavu svého účtu u vybraných agend?

Pro přístup ke stavu svého účtu potřebujeme ověřit Vaši totožnost. Ověření totožnosti provádí podatelna Magistrátu města Plzně (Škroupova 5, 306 32 Plzeň – informace v sekci Kontakty), kde vyplníte a podepíšete formulář „Prohlášení uživatele portálu“ (musíte znát své zaregistrované uživatelské jméno a e-mailovou adresu). Formulář také můžete po přihlášení do portálu v sekci "Změna osobních údajů" vytisknout a doručit osobně, ověření na přepážce podatelny pak bude rychlejší. Další možností je vytisknutý formulář opatřit úředně ověřeným podpisem a zaslat na adresu podatelny. Po úspěšném ověření totožnosti získáte do 3 pracovních dnů přístup do sekce "Individuální účet občana", kde jsou k dispozici informace z následujících agend:

Přístup k informacím je umožněn jak fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím, tak i oprávněným zástupcům právnických osob.

Další informace