Elektronické podání občana

Statutární město Plzeň nabízí občanům možnost učinit vybraná podání na úřady prostřednictvím elektronických formulářů. Některé formuláře jsou proto zatím k dispozici pouze ve verzi pro tisk.

Technické podmínky

Informace k technickým nárokům a návod na vyplňování formulářů najdete v sekci Nápověda. Formuláře je možné vyplňovat v prostředí prohlížeče po instalaci potřebného doplňku (při prvním otevření formuláře). Pro možnost elektronického podání je potřebný platný elektronický podpis nebo vlastní datové schránka. Vyplněný formulář lze ale také vytisknout a podat osobně či poštou.

Chcete mít přístup ke stavu svého účtu u vybraných agend?

Pro přístup ke stavu svého účtu potřebujeme ověřit Vaši totožnost. Ověření totožnosti provádí podatelna Magistrátu města Plzně (Škroupova 5, 306 32 Plzeň – informace v sekci Kontakty), kde vyplníte a podepíšete formulář „Prohlášení uživatele portálu“ (musíte znát své zaregistrované uživatelské jméno a e-mailovou adresu). Formulář také můžete po přihlášení do portálu v sekci "Změna osobních údajů" vytisknout a doručit osobně, ověření na přepážce podatelny pak bude rychlejší. Další možností je vytisknutý formulář opatřit úředně ověřeným podpisem a zaslat na adresu podatelny. Po úspěšném ověření totožnosti získáte do 3 pracovních dnů přístup do sekce "Individuální účet občana", kde jsou k dispozici informace z následujících agend:

Přístup k informacím je umožněn jak fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím, tak i oprávněným zástupcům právnických osob.

Máte datovou schránku?

Pokud máte datovou schránku a jste oprávněnou osobou (držitelem datové schránky), můžete se do portálu přihlásit prostřednictvím Vašich přihlašovacích údajů do Informačního systému datových schránek. K určení Vaší identity budou použity údaje datové schránky, při prvním přihlášení je nutné zadat mailovou adresu. Po přihlášení do portálu můžete v sekci "Změna osobních údajů" požádat o ověření a dálkový přístup k datům, a to bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. V případě, že již máte založený účet na portálu, je možné v sekci "Změna osobních údajů" připojit Vaši datovou schránku a následně se do portálu přihlašovat prostřednictvím přihlašovacích údajů do Informačního systému datových schránek.

Další informace