Nápověda

Nejčastější otázky:

Jak obsluhovat online formulář?
Detailní nápovědu naleznete v dokumentu zde: Obsluha online formulářů
Potřebuji elektronický podpis?
Online formulář lze odeslat pouze podepsaný zaručeným elektronickým podpisem nebo bez podpisu prostřednictvím vlastní datové schránky.
Proč se na portále registrovat?
Registrace Vám umožní plné využití elektronických formulářů. Vaše osobní údaje zadané při registraci se Vám budou automaticky předvyplňovat do elektronických formulářů. Další výhodou jsou informace o stavu Vašich podání a historie podání.
Mohu podat elektronický online formulář bez registrace?
Ano můžete, pro podání online formuláře to není nutné. V případě, že nejste registrován, systém Vám nepředvyplní osobní údaje a nemáte přístup k informaci o stavu podání.
Co mám dělat v případě, že jsem zapomněl heslo?
Nejprve klikněte na "Přihlásit" a následně na "Zapomenuté heslo". Heslo Vám bude zasláno na Vaši emailovou adresu.
Jak získám přístup k části „Individuální účet občana“?
Pro získání přístupu do části „Individuální účet občana“ je nutné ověření Vaší totožnosti. Na základě ověření Vaší totožnosti Vám zpřístupníme náhled na stav účtu z následujících agend:

Co je nutné pro ověření totožnosti?
Ověření totožnosti provádí podatelna Magistrátu města Plzně (Škroupova 5, 306 32 Plzeň – informace v sekci Kontakty), kde vyplníte a podepíšete formulář „Prohlášení uživatele portálu“ (musíte znát své zaregistrované uživatelské jméno a e-mailovou adresu). Formulář také můžete po přihlášení do portálu v sekci "Změna osobních údajů" vytisknout a doručit osobně, ověření na přepážce podatelny pak bude rychlejší. Další možností je vytisknutý formulář opatřit úředně ověřeným podpisem a zaslat na adresu podatelny. Po úspěšném ověření totožnosti získáte do 3 pracovních dnů přístup do sekce "Individuální účet občana".
Jaké doklady budu předkládat pro ověření totožnosti?
Budete předkládat vyplněný formulář, který přihlášený uživatel nalezne v sekci "Změna osobních údajů" a doklad totožnosti.
Má smysl ověření totožnosti, když využívám jen některé agendy?
V případě, že chcete mít kdykoliv přehled o stavu vašich faktur, tak ano. Údaje ve Vámi nevyužívaných agendách budou samozřejmě prázdné.
Přinese mi něco ověření totožnosti, když nevyužívám žádnou z aktuálně elektronizovaných agend?
Nepřinese, v takovém případě by Vaše návštěva byla zbytečná.
Co mám dělat, když ůdaje na portálu nesouhlasí?
V případě, že máte pocit, že data Individuálního účtu občana na portálu neodpovídají realitě, obraťte se prosím na správce příslušné agendy. Vaše osobní údaje si můžete změnit na záložce Změna osobních údajů
Mohu přinést elektronický formulář vyplněný a vytištěný?
Ano můžete, na konci vytištěného formuláře jsou umístěny 2D čárové kódy, které umožní následné zpracování vyplněných dat, i když jsou předány v papírové podobě.
Plánujete rozšiřování portálu o další agendy?
Ano, plánujeme další rozvoj portálu.
Proč používat online formuláře?
Snahou úřadu je maximálně zefektivnit a zrychlit vyřizování jednotlivých agend, aniž by občan musel na úřad fyzicky docházet.
Jak je zabezpečena komunikace?
Komunikace s portálem probíhá přes zabezpečený protokol SSL.
Je možné ověření mojí totožnosti bez nutnosti návštěvy úřadu?
Je to možné, podmínkou je však vlastnictví datové schránky, u které jste oprávněnou osobou (držitelem datové schránky). V takovém případě se můžete do portálu přihlásit prostřednictvím Vašich přihlašovacích údajů do Informačního systému datových schránek, k určení Vaší identity budou použity údaje datové schránky. Po přihlášení do portálu můžete v sekci "Změna osobních údajů" požádat o ověření a dálkový přístup k datům, a to bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.
Co když mám založený účet a nově se chci přihlašovat prostřednictvím přihlašovacích údajů do Informačního systému datových schránek?
V případě, že již máte založený účet na portálu, je možné v sekci "Změna osobních údajů" připojit Vaši datovou schránku a následně se do portálu přihlašovat prostřednictvím přihlašovacích údajů do Informačního systému datových schránek.