Časový limit pro iView byl překročen. Současně se zobrazí uplynulý content, který byl uložen do paměti. Pro vyvolání aktualizovaného contentu zvolte 'Nové zavedení'. Musíte případně počkat, než paměť vyvolá content ze zdroje. Nové zavedení
Časový limit pro iView byl překročen. V mezipaměti (cache) neexistuje content, který by bylo možno zobrazit. Pro vyvolání aktualizovaného contentu zvolte 'Nové zavedení'. Musíte případně počkat, než paměť vyvolá content ze zdroje. Nové zavedení
Elektronické podání občana
přihlásit nová registrace
Magistrát
 
Magistrát města Plzně
Oblast životního prostředí:
Informace o postupech řešení životních situací naleznete na webu města Plzně v kategorii Úřad - Vyřiďte si na úřadu.

Název formulářeOnlinePDFSouborOdkaz
Fond životního prostředí města Plzně - Žádost o poskytnutí dotace z Fondu ŽP města Plznědoc
Lesní hospodářství - Oznámení orgánu státní správy lesů o konání organizované hromadné sportovní akcedoc
Lesní hospodářství - Žádost o povolení těžby dříví nad rámec závazného ukazatele LHP a LHOdoc
Lesní hospodářství - Žádost o souhlas k umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje PUPFLdoc
Lesní hospodářství - Žádost o souhlas s dělením lesních pozemků § 12 odst. 3doc
Lesní hospodářství - Žádost o trvalé – dočasné odnětí (omezení) pozemku určeného k plnění funkce lesa dle § 15doc
Lesní hospodářství - Žádost o udělení (prodloužení) licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáředoc
Lesní hospodářství - Žádost o udělení výjimky z velikosti či šíře holé sečedoc
Lesní hospodářství - Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostechdoc
Odpadové hospodářství - Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadůPDF
Odpadové hospodářství - Formuláře Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředíWWW
Odpadové hospodářství - Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů - formulář pro zpracování hlášení WWW
Ochrana přírody a krajiny - Ohlášení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 (verze pro tisk MMP)doc
Ochrana přírody a krajiny - Ohlášení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst.4 (verze pro tisk MMP)doc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o odchylný postup pro odchyt, držení či jiné využívání ptáků dle § 5bdoc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o povolení k rozšíření geograficky nepůvodního druhu do krajiny dle § 5 odst. 4 a 5doc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o udělení výjimky ze zákazů u památného stromu dle § 56 odst. 2doc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o vydání souhlasu k ošetření památného stromu dle § 46 odst. 2doc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění či odlesnění pozemku nad 0,5 ha dle § 4 odst. 3doc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu dle § 12doc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2doc
Ochrana zemědělského půdního fondu - Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fonduonlinedoc
Ochrana zemědělského půdního fondu - Žádost o vydání souhlasu k použití sedimentůdoc
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu díluPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírněPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírněPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního dílaPDF
Vodní hospodářství - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o udělení souhlasu dle § 17PDF
Vodní hospodářství - Žádost o vyjádření dle § 18PDF
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo lesonline
Žádost o sdělení k investiční akci a vydání závazných stanovisekonlinePDFdoc
Žádost o vydání koordinovaného / koordinovaného závazného / stanoviskaonlinePDF
Žádost o vydání rybářského lístkuPDF