Časový limit pro iView byl překročen. Současně se zobrazí uplynulý content, který byl uložen do paměti. Pro vyvolání aktualizovaného contentu zvolte 'Nové zavedení'. Musíte případně počkat, než paměť vyvolá content ze zdroje. Nové zavedení
Časový limit pro iView byl překročen. V mezipaměti (cache) neexistuje content, který by bylo možno zobrazit. Pro vyvolání aktualizovaného contentu zvolte 'Nové zavedení'. Musíte případně počkat, než paměť vyvolá content ze zdroje. Nové zavedení
Elektronické podání občana
přihlásit nová registrace
Magistrát
 
Magistrát města Plzně
Oblast stavebně správní:
Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

Informace o postupech řešení životních situací naleznete na webu města Plzně v kategorii Úřad - Vyřiďte si na úřadu.

Název formulářeOnlinePDFSouborOdkaz
Oznámení stavby posuzované autorizovaným inspektoremPDF
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí doc
Ohlášení - vodní dílodoc
Ohlášení odstraněníonlinePDF
Ohlášení stavbyonlinePDF
Oznámení o užívání stavby vodního díladoc
Oznámení záměruonlinePDF
Oznámení změny v užívání stavbyonlinePDF
Podnět k pořízení regulačního plánudoc
Společné oznámení záměruPDF
Zřízení věcného břemene zatěžujícího nemovitost ve vlastnictví města Plzně - souhlas se zpracováním osobních údajůdoc
Zřízení věcného břemene zatěžujícího nemovitost ve vlastnictví města Plzně - žádost o souhlas se zřízením věcného břemenedoc
Žádost na změnu Územního plánu města Plznědoc
Žádost o povolení k užívání vodních děldoc
Žádost o povolení předčasného užívání stavbyonlinePDF
Žádost o souhlas s dotčením nemovitostí v majetku města Plznědoc
Žádost o stavební povoleníonlinePDF
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby Jednotlivých občanů (domácností)doc
Žádost o stavební povolení k vodním dílůmdoc
Žádost o vydání kolaudačního souhlasuonlinePDF
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díladoc
Žádost o vydání regulačního plánudoc
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemkůPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmuPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavbyonlinePDF
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na územíPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití územíonlinePDF
Žádost o vydání společného povoleníonlinePDF
Žádost o vyjádřeníonlinePDF
Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánovanídoc