Časový limit pro iView byl překročen. Současně se zobrazí uplynulý content, který byl uložen do paměti. Pro vyvolání aktualizovaného contentu zvolte 'Nové zavedení'. Musíte případně počkat, než paměť vyvolá content ze zdroje. Nové zavedení
Časový limit pro iView byl překročen. V mezipaměti (cache) neexistuje content, který by bylo možno zobrazit. Pro vyvolání aktualizovaného contentu zvolte 'Nové zavedení'. Musíte případně počkat, než paměť vyvolá content ze zdroje. Nové zavedení
Elektronické podání občana
přihlásit nová registrace
Magistrát
 
Magistrát města Plzně
Oblast dopravy:
Informace o postupech řešení životních situací naleznete na webu města Plzně v kategorii Úřad - Vyřiďte si na úřadu.

Název formulářeOnlinePDFSouborOdkaz
Oznámení změny údajů o taxametru a žádost o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužbydoc
Vydání O 2 - označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženoudoc
Vydání O 5 - označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službudoc
Vydání O 7 - parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženoudoc
Zřízení stanice měření emisí - žádost o udělení oprávnění k měření emisí a vydání osvědčení k provozování stanice měření emisídoc
Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace z důvodu havárie vedení online
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti nebo pozemní komunikacedoc
Žádost o povolení uzavírky komunikacedoc
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikaceonline
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (místní komunikace, silnice)doc
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikacidoc
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (místní komunikace, silnice)doc
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikacidoc
Žádost o stanovisko k projektové dokumentacidoc
Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby doc
Žádost o vydání průkazu řidiče taxislužbydoc
Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužbydoc
Žádost o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužbydoc