Časový limit pro iView byl překročen. Současně se zobrazí uplynulý content, který byl uložen do paměti. Pro vyvolání aktualizovaného contentu zvolte 'Nové zavedení'. Musíte případně počkat, než paměť vyvolá content ze zdroje. Nové zavedení
Časový limit pro iView byl překročen. V mezipaměti (cache) neexistuje content, který by bylo možno zobrazit. Pro vyvolání aktualizovaného contentu zvolte 'Nové zavedení'. Musíte případně počkat, než paměť vyvolá content ze zdroje. Nové zavedení
Elektronické podání občana
přihlásit nová registrace
Městské obvody
 
MO Plzeň 3
Oblast stavebně správní:
Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě podepsané podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

Informace o postupech řešení životních situací naleznete na webu města Plzně v kategorii Úřad - Vyřiďte si na úřadu.

Název formulářeOnlinePDFSouborOdkaz
Oznámení stavby posuzované autorizovaným inspektoremPDFdoc
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutídoc
Ohlášení odstraněníonlinePDF
Ohlášení odstranění (verze pro tisk ÚMO 3)doc
Ohlášení stavbyonlinePDF
Ohlášení stavby (verze pro tisk ÚMO 3)doc
Oznámení o užívání stavbyonlinePDF
Oznámení o užívání stavby (verze pro tisk ÚMO 3)doc
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (verze pro tisk ÚMO 3)doc
Oznámení změny v užívání stavbyonlinePDF
Oznámení změny v užívání stavby (verze pro tisk ÚMO 3)doc
Žádost o povolení předčasného užívání stavbyonlinePDF
Žádost o stavební povoleníonlinePDF
Žádost o stavební povolení (verze pro tisk ÚMO 3)doc
Žádost o územní souhlasonlinePDF
Žádost o vydání kolaudačního souhlasuonlinePDF
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (verze pro tisk ÚMO 3)doc
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemkůPDFdoc
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmuPDFdoc
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavbyonlinePDF
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (verze pro tisk ÚMO 3)doc
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití územíonlinePDF
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povoleníonlinePDF
Žádost o povolení výjimky doc
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na územíPDFdoc